O farnosti

O farnosti

 

libechov

zdroj: cs.wikipedia.org

Kostel a farnost v Liběchově jsou poprvé doloženy roku 1352. Z doby předhusitské jsou známa jména některých plebánů (farářů). Před Husitskými válkami pobýval u Jindřicha Škopka z Dubé Jan Hus. Po protireformaci byla farnost připojena k farnosti Robeč a tento stav trval do roku 1731. 16. 8. 1731 byla vyhlášena samostatná farnost Liběchov.