Blog

Ohlédnutí 2024

Ohlédnutí 2024

Krátké ohlédnutí za úspěšnými akcemi v roce 2024

Číst dál
Dominica = Neděle = Den Páně

Dominica = Neděle = Den Páně

Sine Dominici non possumus!  Bez Pánova daru, bez dne Páně nemůžeme žít - Tak odpověděli roku 304 křesťané v Abitene v nynějším Tunisku, když byli přistiženi při slavení nedělní eucharistie ...

Číst dál
Nebeský rádce: Jak nás brání šeptající pravda Ducha svatého?

Nebeský rádce: Jak nás brání šeptající pravda Ducha svatého?

"Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten mi bude svědkem." (Jan 15,26)

Číst dál
Vystupte s námi na Špičák

Vystupte s námi na Špičák

Vydáváme se na Špičák v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí a pod její ochranou. Pokud se rozhodnete vydat s námi, pak nejen uděláte něco pro své tělo, ale i pro duši. Vydejte se s námi na krátkou pouť také vy. 

KDY, KDE: 8. 5. 2024 - 14:00 od kostela sv. Šimona a Judy ve Štětí.

S sebou: Vuřty či špekáčky, nůž, pití - vše dle uvážení. 

Číst dál
Jídlo mění dětské osudy - Mary’s Meals i u nás

Jídlo mění dětské osudy - Mary’s Meals i u nás

 "Každé hladovějící dítě je pro nás důležité. Pokud máme před sebou hladové děti, dáme jim najíst. Zároveň budeme hledat řešení, jak je sytit dlouhodobě, a vytvářet světové hnutí lidí, kteří v tuto vizi věří."

Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel a generální ředitel Mary’s Meals

Číst dál
Nestačí mluvit o Bohu, ale je třeba mluvit s Bohem

Nestačí mluvit o Bohu, ale je třeba mluvit s Bohem

S nadsázkou jeden vtip vypráví, že první teolog byl ďábel, neboli had v ráji, a to proto, že mluvil o Bohu, ale ne s Bohem. Nicméně tento vtip nám ukazuje jak velká je vzdálenost mezi křesťanstvím znalostí a křesťanstvím, jako životním stylem, křesťanstvím jako životní odpovědí na Boží lásku zjevenou v Kristu. 

Číst dál
Zmrtvýchvstání našeho Pána

Zmrtvýchvstání našeho Pána

Důstojná a plodná svatá přijímání posilují naši víru v Kristovo zmrtvýchvstání a naději na naše vlastní zmrtvýchvstání v poslední den. Taková víra odpovídá na nejhlubší potřeby lidského srdce; taková víra je sama o sobě svědectvím a hlásáním - srdce mluví k srdci, hlubina volá k hlubině.

Číst dál
Velikonoční vigilie - Svatá a požehnaná noc

Velikonoční vigilie - Svatá a požehnaná noc

Je to vskutku požehnaná noc, slavná noc, kdy se katastrofální pád lidstva v Adamovi ukazuje v novém Adamovi jako šťastná chyba. Je to noc, jejíž zázrak září stejně jasně jako den.

Číst dál
Velký pátek - Kristova láska vs. odmítnutí člověka

Velký pátek - Kristova láska vs. odmítnutí člověka

Nemáme žádnou omluvu pro naše nevděčné odmítání jeho laskavosti. Jedinou odpovědí liturgie na Jeho výtky je prosba o milosrdenství, od řeckého Východu po latinský Západ.

Číst dál
Zelený Čtvrtek - Milovat jako Kristus

Zelený Čtvrtek - Milovat jako Kristus

"Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem...

Číst dál
Otázka nejen na Květnou neděli - Kdo je pro nás Ježíš Nazaretský?

Otázka nejen na Květnou neděli - Kdo je pro nás Ježíš Nazaretský?

Kdo je pro nás Ježíš Nazaretský? Jakou představu máme o Mesiáši, jakou představu máme o Bohu? To je zásadní otázka, které se nemůžeme vyhnout, tím spíše, že právě tento týden jsme povoláni následovat našeho Krále, který si zvolil kříž za svůj trůn; následovat Mesiáše, který nás neujišťuje o prostém pozemském štěstí, ale o štěstí nebeském, o Boží blaženosti.

Číst dál
Lid Boží - sůl země a světlo světa

Lid Boží - sůl země a světlo světa

„Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží; pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování“ (1 Petr 2, 9-10)

Číst dál
Připomínka biskupského svěcení

Připomínka biskupského svěcení

Biskup Stanislav Přibyl se stal v pořadí 21. biskupem litoměřickým. V sobotu 2. března 2024 ho do úřadu doprovodilo společenství diecézních kněží, jáhnů, řeholníků a mnoha věřících spolu s biskupy ostatních diecézí i zahraničí. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup a předseda ČBK, Jan Graubner, spolusvětiteli byli jan Baxant, emeritní biskup litoměřický a eichstättský biskup Gregor Maria Hanke.

Číst dál
Křestní voda - voda verze 2.0

Křestní voda - voda verze 2.0

To je ta voda tryskající do života věčného. Kdy slovo spojené s určitým použití vody tvoří svátost. Svátost Křtu. A když se podíváme na obřady křtu, neměnné svým jádrem po staletí, pak nám to osvětlí, co se i s námi ostatními ve křtu dělo, co s námi udělala ta „voda života, voda tryskající do života věčného“.

Číst dál
Biskupské svěcení 2. 3. 2024

Biskupské svěcení 2. 3. 2024

Svěcení 21. diecézního biskupa litoměřického P. Stanislava Přibyla, CSsR. - Diecéze litoměřická (dltm.cz)

Pro lepší zobrazení - klikněte na - Číst dál

Číst dál
123