Farní kancelář

Farní kancelář

Adresa: Římskokatolická farnost Štětí nad Labem, 411 08 Štětí, Kostelní 175

Telefon: +420 731 402 596

E-mail: [email protected]

kancelar-300x84

Několik rad pro jednání s farní kanceláří:

1) Telefon slouží prioritně k agendě svátostí (zpověď, návštěvy nemocných …), nebo událostí které vznikly nenadále (poškození kostela, …), ale i tam je lépe SMS, neboť máme okamžité info, co se děje i v případě, že na telefonu nikdo momentálně není.

2) Pro ostatní případy použijte prosím přednostně e-mail, popřípadě jinou písemnou formu. I my máme nárok se nad návrhy či informacemi od Vás zamyslet nebo poradit, dříve, než Vám odpovíme.

3) Hojným využíváním e-mailu nám umožníte řešit záležitosti podle priority. Je to podobné jako v čekárně u lékaře, tam by měl být prioritně přijat ten, kdo to nejvíc potřebuje a ne ten kdo nejvytrvaleji klepe na dveře ordinace.

4) V písemné formě prosím pište stručně, klidně v bodech, fakta, aby bylo možno záležitost co nejrychleji vyřídit. Tzv. Motivační omáčka je pro Vás i pro nás časově náročná a nadbytečná. Výhodou písemné formy je snazší oddělení zrna od plev, ale lepší je, když tam plevy nebudou.

5) Telefonáty a rozhovory berte jako nezávazné konzultace, odvolávky na souhlasy v rozhovoru jsou bezpředmětné. Stanoviska, souhlasy, konání akcí, zkrátka veškerou agendu farnosti vždy vyřizujeme písemně. Pokud voláte v takové věci, stejně Vás vyzveme k písemnému podání, které je pro vyřízení nezbytné.

Všechny žádosti a písemnosti dodané farnosti se vyřizují ve lhůtě do 30 dnů od doručení (otisk podacího razítka, datum na doručence pošty).