Duchovní správce farnosti

Duchovní správce farnosti

P. Mgr. Anselm Kříž, O.Praem.

Pochází z jihočeského Tábora. Je členem královské kanonie premonstrátů na Strahově. Farnosti tohoto farního obvodu spravuje od roku 2008.