O farnosti

O farnosti

Do farnosti patří: Hrušovany (Hruschowan), Encovany (Enzowan), Jištěrpy (Giessdorf), Libínky (Libenken), Polepy (Polepp), Svařenice (Schwarzenitz), Trnová (Trnowey), Třebutičky (Trebuschka), Vrutice (Webrutz)

O farnosti:

 

hrusovany

zdroj: kostelycz.cz

Farnost zřízena v předhusitské době. Roku 1272 se připomíná kaple,která byla spolu stejně jako okolí v majetku kláštera premonstrátek v Chotěšově. Po Bílé hoře zde sídlil do roku 1641 farář. Následující léta bylo území připojeno k farnosti Hoštka. Mezi lety 1784 – 1901 byly Hrušovany pouze expoziturou. Farnost byla jako samostatná opět zřízena roku 1901.