kaple Nejsvětější Trojice, Štětí

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Trojiční kaple u mostu je postavena na paměť bitvy a hromadného hrobu, její vybavení se nedochovalo. Údajně se zde ještě v r.1968 odbývala každoroční vigilijní pobožnost v předvečer slavnosti Nejsv.Trojicí. V kapli byl druhotně umístěn renesační křídlový oltář, tzv. „štětská archa“, ta byla v r.1969 P. Adolfem Štégnerem přenesena do farního kostela a dnes je již tato cennost zrestaurována a uložena na Biskupství. Kapli na mou prosbu opravili v r.1990 vlastním nákladem polští dělníci zdejší papírny. V r.2001 byla nákladem města opravena znovu a zatím se nijak nevyužívá.
Kaple je majetkem města.

Místo uskutečnění

50.457108N, 14.371104E

Sdílejte info