O farnosti

O farnosti

Do farnosti patří: Robeč (Robitsch), Černčí (Tschimsch), Domašice (Domaschitz), Kalovice (Kalwitz), Krásná Studánka (Schönborn), Lomy (Lummel), Rašovice (Raschowitz), Strachaly (Strachel), Střížovice (Strzischowitz), Sukorady (Sukohrad), Velký Hubenov (Hubina)

O farnosti:

Robeč je prastarou vesnicí, jejíž počátky nelze určit bez archeologického průzkumu. Některé zprávy uvádějí, že vznikla za kolonizace ve 12 nebo 13. století. Skutečně přesně doložit, že zde bylo roku 1384 farní kostel.
Ves patřila od počátku k hradu Helfenburku, tj. pražským biskupům. Z doby předhusitské lze dohledat dokonce jména některých zdejších kněží. První známý je z let 1363 – 1373 Matyáš a řada katolických kněží končí v roce 1427. Prvním katolickým knězem byl po 3o-tileté válce Maxmilián Hoyer a od roku 1685 měla farnost i kaplana.
Roku 1796 byl kostel v Robči vyloupen loupežníky a farář insultován.

O kostele sv. Martina:

 

robec

zdroj: cs.wikipedia.org

Kostel sv. Martina je datován do poloviny 14. století, avšak věž kostela je datována již do století 13. V přízemí kostela je dochován i zbytek gotického kostela – křížová klenba se žebry. Podle pamětní knihy byl kostel původně vymalován prastarými freskami. Původní kostel byl za 30-tileté války zcela zničena a roku 1650 se začal stavět kostel barokní, který byl koncem 18. století upraven a barokně zařízen.
Po zřícení klenby se z kostela stala ruina, zařízení bylo odvezeno a ruina předána do soukromých rukou.